Politika Privatnosti

Podaci o firmi: Titanium d.o.o, matični broj 21162531 i PIB 109328535.

Titanium DOO (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta www.titanium.rs odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.
Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

Podaci koji se prikupljaju su IP adresa, email adresa, ime.

Svrha pikupljanja odnosi se na kreiranje korisničkih naloga, komunikacija sa korisnicima.

Korisnik podataka je isključivo Titanium DOO.

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti; Pravo pristupa vašim podacima o ličnosti;

Pravo na Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške; Pravo da zahtevate prekid obrade vaših podataka o ličnosti; Pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti;

Pravo da zatražite prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kotnaktirate na sledeće načine: info@titanium.rs i 011/3055888

Trgovac preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca, uključujući i šifrovanje podataka u skladu sa važećim standardima.

Tokom posete sajtu www.titanium.rs Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Informacije neregistrovanih korisnika se ne čuvaju trajno, već se zadržavaju samo onoliko koliko je potrebno za obradu porudžbine, eventualnog povrata ili zamene, odgovora na bilo kakvu primedbu/povratnu informaciju ili radi dostavljanja promotivnih informacija za koje ste prijavljeni.

Ukoliko Kupac više ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail info@titanium.rs . Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta www.titanium.rs ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Maloletnici ne mogu koristiti internet prodavnicu www.titanium.rs.

Postavite informacije o nadležnom organu u R Srbiji

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Sajt www.titanium.rs može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.